باشگاه مشتریان چیست؟

باشگاه مشتریان و تعریف آن در سال‌های اخیر، رقابت بر سر جذب مشتریان و حفظ آنها به توسعه استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌ای منجر شده است. شرکت‌ها و سازمان‌هایی که برای توسعه ... ادامه مطلب